Print E-mail
Volume 52, Number 1, February 2019

Recommendations and guidelines for the treatment of pneumonia in Taiwan 


Chih-Chen Chou, Ching-Fen Shen, Su-Jung Chen, Hsien-Meng Chen, Yung-Chih Wang, Wei-Shuo Chang, Ya-Ting Chang, Wei-Yu Chen, Ching-Ying Huang, Ching-Chia Kuo, Ming-Chi Li, Jung-Fu Lin, Shih-Ping Lin, Shih-Wen Ting, Tzu-Chieh Weng, Ping-Sheng Wu, Un-In Wu, Pei-ChinLin, Meng-ChihLin