Print E-mail
Volume 51, Number 6, December 2018


Enterobius vermicularis infection mimicking strongyloidiasis: A case report
Yi-Hsuan Chou, Shih-Chung Chiang, Pin-Fei Wei, Shuang-Shuang Chen, Kuan-Yin Lin, Chien-Ching Hung