Print E-mail
Volume 50, Number 3, June 2017

Streptococcus sanguis bacteremia complicating endocarditis associated with colonic adenocarcinoma 


Fu-Lun Chen, Shio-Shin Jean, Tsong-Yih Ou, Giueng-Chueng Wang, Fang-Lan Yu, Wen-Sen Lee


 

Corresponding author:

Wen-Sen Lee, Corresponding author. No 111, Section 3, Hsing Long Road, Taipei 116, Taiwan.