Print E-mail
Volume 48, Number 2, April 2015

An infant boy with widespread ecchymoses and severe eosinophilia 


Shu-Huey Chen, Chia-Kwung Fan, James S. Miser, Yen-Lin Liu, Yu-Jyuan Huang, Chuan-Yu Wang
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 233 - 235

Coronavirus: A new threat to pilgrims 


Kanwal Abro, Marium Farooqi, Sajid Ali, Syed Arsalan Ali
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 236 - 237

Lemierre syndrome with cervical spondylodiscitis and epidural abscess associated with direct injection of heroin into the jugular vein 


Hsin-Ying Lin, Kuo-Hsing Liao, Shio-Shin Jean, Tsong-Yih Ou, Fu-Lun Chen, Wen-Sen Lee
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 238 - 239

Review Article

Application of minigenome technology in virology research of the Paramyxoviridae family 


Junhong Su, Yongxi Dou, Yanan You, Xuepeng Cai
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 123 - 129

Original Articles

Autoimmune diseases-related arthritis in HIV-infected patients in the era of highly active antiretroviral therapy 


Jen-Jia Yang, Mao-Song Tsai, Hsin-Yun Sun, Szu-Min Hsieh, Mao-Yuan Chen, Wang-Huei Sheng, Shan-Chwen Chang
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 130 - 136

Increased CD4+CD25+ regulatory T cells correlate with poor short-term outcomes in hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure patients 


Chuan Shen, Wen-Zhao Yan, Cai-Yan Zhao, Hong-Hao Che, Xiao-Yu Liu, Zhen-Zhong Liu, Ya-Dong Wang, Wei Wang, Meng Li, Jian Gao
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 137 - 146

Prevalence of latent tuberculosis infection in BCG-vaccinated healthcare workers by using an interferon-gamma release assay and the tuberculin skin test in an intermediate tuberculosis burden country 


Wan-Ting Hung, Susan Shin-Jung Lee, Cheng-Len Sy, Kuang-Sheng Wu, Jui-Kuang Chen, Hung-Chin Tsai, Yao-Shen Chen
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 147 - 152

A population-based analysis of children with pneumonia among intensive care units in Taiwan 


Chien-Lun Hsu, Yu-Sheng Lee, Chun-Jen Chen, Ming-Luen Lee, Chia-Feng Yang, Wen-Jue Soong, Mei-Jy Jeng, Keh-Gong Wu
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 153 - 159

The trend of macrolide resistance and emm types of group A streptococci from children at a medical center in southern Taiwan
 


Po-Kai Chuang, Shih-Min Wang, Hui-Chen Lin, Yu-Hao Cho, Yun-Ju Ma, Tzong-Shiann Ho, Ching-Fen Shen, Ching-Chuan Liu
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 160 - 167

Epidemiology and risk factors of community-onset urinary tract infection caused by extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae in a medical center in Taiwan: A prospective cohort study 


Che-Hsuan Kung, Wen-Wei Ku, Chi-Hung Lee, Chang-Phone Fung, Shu-Chen Kuo, Te-Li Chen, Yi-Tzu Lee
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 168 - 174

Clinical characteristics and risk factors for mortality in cefepime-resistant Pseudomonas aeruginosa bacteremia 


Ting-Yi Su, Jung-Jr Ye, Po-Chang Hsu, Hsuan-Feng Wu, Ju-Hsin Chia, Ming-Hsun Lee
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 175 - 182

Risk factors for Clostridium difficile-associated diarrhea among hospitalized adults with fecal toxigenic C. difficile colonization 


Hsiao-Ju Lin, Yuan-Pin Hung, Hsiu-Chuan Liu, Jen-Chieh Lee, Chih-I Lee, Yi-Hui Wu, Pei-Jane Tsai, Wen-Chien Ko
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 183 - 189

Clinical characteristics and economic consequence of Klebsiella pneumoniae liver abscess in Taiwan 


Ping-Feng Wu, Yea-Yuan Chang, Yi-Tsung Lin, Fu-Der Wang, Yu-Jiun Chan, Chang-Phone Fung
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 190 - 197

Clinical characteristics, microbiology, and outcomes of prosthetic joint infection in Taiwan 


Jen-Chih Tsai, Wang-Huei Sheng, Wan-Yu Lo, Ching-Chuan Jiang, Shan-Chwen Chang
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 198 - 204

Rapid identification of Mycobacterium avium clinical isolates by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry 


Chuan-Sheng Lin, Chih-Cheng Su, Shang-Chen Hsieh, Chia-Chen Lu, Tsu-Lan Wu, Ju-Hsin Jia, Ting-Shu Wu, Chau-Chung Han, Wen-Cherng Tsai, Jang-Jih Lu, Hsin-Chih Lai
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 198 - 204

MAD 20 alleles of merozoite surface protein-1 (msp-1) are associated with severe Plasmodium falciparum malaria in Pakistan 


Najia Karim Ghanchi, Zahra Hasan, Muniba Islam, Mohammad Asim Beg
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 213 - 218

Clinical features of patients with carbapenem nonsusceptible Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in intensive care units: A nationwide multicenter study in Taiwan 


Yea-Yuan Chang, Yin-Ching Chuang, L. Kristopher Siu, Tsu-Lan Wu, Jung-Chung Lin, Po-Liang Lu, Jann-Tay Wang, Lih-Shinn Wang, Yi-Tsung Lin, Ling-Ju Huang, Chang-Phone Fung
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 219 - 225

Case Report

Infective endocarditis due to Enterobacter cloacae resistant to third- and fourth-generation cephalosporins 


Yusuke Yoshino, Shu Okugawa, Satoshi Kimura, Eiko Makita, Kazunori Seo, Ichiro Koga, Naohisa Matsunaga, Takatoshi Kitazawa, Yasuo Ota
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 226 - 228

Intravenous immunoglobulin replacement therapy to prevent pulmonary infection in a patient with Good\\\'s syndrome 


Ching-Hsun Wang, Edward D. Chan, Cherng-Lih Perng, Chih-Feng Chian, Chien-Wen Chen, Wann-Cherng Perng, Wen-Lin Su
Volume 48, Number 2, April 2015, Pages 229 - 232