Print E-mail
Volume 40, Number 3, June 2007

Original Articles

Immunogenicity and protection against genital Chlamydia infection and its complications by a multisubunit candidate vaccine


Godwin O. Ifere, Qing He, Joseph U. Igietseme, Godwin A. Ananaba, Deborah Lyn, Werner Lubitz, Kathryn L. Kellar, Carolyn M. Black, Francis O. Eko
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 188 - 200

Immunomodulatory effects of Agaricus blazei Murill in Balb/cByJ mice


You Chan, Tim Chang, Chi-Ho Chan, Yi-Chun Yeh, Chien-Wei Chen, Biehuoy Shieh, Ching Li
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 201 - 208

Clinical experience of 17 cases of imported malaria at a Taiwan university hospital, 1999-2005


Hsing-Chun Chung, Jann-Tay Wang, Hsin-Yun Sun, Jiun-Ling Wang, Yi-Chun Lo, Wang-Huei Sheng, Szu-Min Hsieh, Chi-Tai Fang, Po-Ren Hsueh, Yee-Chun Chen, Shan-Chwen Chang
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 209 - 215

Clinical manifestations and quantitative analysis of virus load in Taiwanese children with Epstein-Barr virus-associated infectious mononucleosis


Chia-Chi Cheng, Luan-Yin Chang, Pei-Lan Shao, Ping-Ing Lee, Jong-Min Chen, Chun-Yi Lu, Chin-Yun Lee, Li-Min Huang
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 216 - 221

A multiplex polymerase chain reaction method for rapid identification of Citrobacter freundii and Salmonella species, including Salmonella Typhi


Chia-Ling Lin, Cheng-Hsun Chiu, Chishih Chu, Yhu-Chering Huang, Tzou-Yien Lin, Jonathan T. Ou
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 222 - 226

Non-typhoidal Salmonella bacteremia in adults


Yung-Feng Yen, Yi-Chun Lin, Te-Li Chen, Yin-Yin Chen, Mei-Lin Lin, Fu-Der Wang, Chen-Yi Liu
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 227 - 233

Change of serotype pattern of Group D non-typhoidal Salmonella isolated from pediatric patients in southern Taiwan


Kuo-Sheng Tsai, Yao-Jong Yang, Shih-Min Wang, Chien-Shun Chiou, Ching-Chuan Liu
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 234 - 239

Extraintestinal focal infections in adults with Salmonella enterica serotype Choleraesuis bacteremia


Po-Lin Chen, Chi-Jung Wu, Chia-Ming Chang, Hsin-Chun Lee, Nan-Yao Lee, Hsin-I Shih, Ching-Chi Lee, Nai-Ying Ko, Li-Rong Wang, Wen-Chien Ko
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 240 - 247

Clinical implications and risk factors of extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae infection in children: a case-control retrospective study in a medical center in southern Taiwan


Kuang-Che Kuo, Yea-Huei Shen, Kao-Pin Hwang
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 248 - 254

Characteristics of Chlamydia trachomatis infection in hospitalized infants with lower respiratory tract infection


Chun-Jen Chen, Keh-Gong Wu, Ren-Bin Tang, Han-Chih Yuan, Wen-Jue Soong, Be-Tau Hwang
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 255 - 259

Quality of life in atopic dermatitis patients


Habibeh Mozaffari, Zahra Pourpak, Sara Pourseyed, Abolhasan Farhoodi, Asghar Aghamohammadi, Masoud Movahadi2, Mohhamd Gharaghozloo, Mostafa Moin
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 260 - 264

Childhood macrophage activation syndrome differs from infection-associated hemophagocytosis syndrome in etiology and outcome in Taiwan


Hsin-Hsu Chen, Ho-Chang Kuo, Ling Wang, Hong-Ren Yu, Jiun-Min Shen, Kao-Pin Hwang, Kuender D. Yang
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 265 - 271

Case Report

Chromobacterium violaceum infection in Taiwan: a case report and literature review


Choon-Yuk Chang, Yuan-Ti Lee, Ken-Sen Liu, Ya-Li Wang, Shih-Ming Tsao
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 272 - 275

Gas-forming splenic abscess due to Salmonella enterica serotype Enteritidis in a chronically hemodialyzed patient


Peir-Haur Hung, Yen-Ling Chiu, Po-Ren Hsueh
Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 276 - 278

Appendix

Guidelines on antimicrobial therapy of pneumonia in adults in Taiwan, revised 2006Volume 40, Number 3, June 2007, Pages 279 - 283